PRIJAVA ZA OBUKU I POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

Ovo je mesto gde možete da se prijavite za početak obuke u Auto školi CAR preko online formulara.

Potrebno je da u navedena polja unesete svoje podatke koji treba da se podudaraju sa onim iz lične karte.

Kontaktiracemo Vas kada dobijemo Vašu prijavu da se dogovorimo oko početka obuke.

Ime

Prezime

Ime jednog roditelja

JMBG

Datum rođenja

Adresa stanovanja

Telefon

E-mail

Kategorija