fbpx

CE kategorija

Za polaganje CE kategorije je potrebno:

  • lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije
  • obuka koja se sastoji od 7 praktičnih časova
  • polaganje praktičnog ispita

CE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg spada u vozila CE .

Za polaganje CE kategorije je potrebno:

– lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije

– obuka koja se sastoji od 7 praktičnih časova

– polaganje praktičnog ispita

Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.

 

PRIJAVITE SE ODMAH