fbpx

D kategorija

D kategorija

Autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača.

Možete započeti sa obukom za D kategoriju – autobus, navršene 23 godine, dok sa navršene 24 godine, kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

Polaganje za D kategoriju može da počne samo ukoliko kandidat poseduje “C” kategoriju najmanje 2 godine.