fbpx

Obuka i polaganje

Obuka i polaganje vozačkog ispita

Postupak izvođenja obuke i polaganja (forma)

Obuka počinje u učionici, teorijskom nastavom i traje onoliko časova koliko je zakonom predvideno za kategoriju za koju se obučavate. Nakon završene teoretke obuke prijavljujemo polaganje ispita MUP-u. Tada Vam se dodeljuje termin za polaganje sa naznakom datuma i vremena. Teoretski ispit se polaže u našoj učionici. Nakon uspešno položenog teoretskog ispita započinjemo obuku vozilom u trajanju onoliko časova koliko je zakonom predviđeno za tu kategoriju. U toku obuke ili posle, obavezni ste da odslušate i položite Pružanje prve pomoći. Nakon ovoga, prijavljujemo ispit MUP-u, dobijamo termin sa datumom i satnicom polaganja. Pristupamo polaganju praktičnog dela ispita. Ispit započinjemo sa poligona. Ko prvi put stiče vozačku dozvolu, dobija probnu vozačku dozvolu na godinu dana.

obuka-i-polaganje-voznje

Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:

  • Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije
  • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-06:00
  • Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
  • Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće osim na auto putu i motoputu gde je brzina ograničena na 110kmh odnosno 90 kmh
  • Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”
  • Korišćenje vozila koje ima maksimalnu snagu od 80kw, ako je veće snage postoji mogućnost uz nadzor lica koji su članovi porodice
  • Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršenih 18 godina, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje pet godina
  • Nije dozvoljeno korišćenje alkohola