fbpx

A kategorija

Motocikli snage motora preko 35kw. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 24 godine.Postoji mogućnost polaganja i pre 24 ukoliko kandidat poseduje A2 kategoriju najmanje 2 godine. Posle položenog teorijkog ispita kandidat radi praktičnu obuku i zatim polaže praktični vozački ispit.

A kategorija

U A kategoriju ubrajamo motocikle snage motora preko 35kw.

Za polaganje za motor je potrebno:

–  lična karta, lekarsko uverenje i navrše spadaju nih 24 godine.

-teorijska obuka i polaganje testova

-praktična obuka(broj časova zavisi da li je bilo prethodnog osposobljavanja) i polaganje ispita vožnje

Ukoliko kandidat poseduje vozačku dozvolu za A2 kategoriju najmanje 2 godine, moguće je da se polaganje za A kategoriju obavi pre 24 godine

Postoji par varijanti za polaganje A kategorije:

-nemate prethodno osposobljavanje za neku od kategorija

-kada postoji prethodno osposobljavanje za manje motocikle ili moped Am, A1 ili A2 kategorije

Zavisno od toga zakonski je propisano koliki fond časova kandidat treba da uradi.
Više info na broj 064/2177721

 

PRIJAVITE SE