B kategorija

U B kategoriju spadaju motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača.

B kategorija

U B kategoriju spadaju motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača.

Za polaganje je potrebno:

-lična karta i navršenih 17 godina, obuku je moguće započeti sa 16 godina

– Obuka se sastoji od 40 časova teorijske obuke i polaganja testova, zatim

40 časova praktične obuke i polaganja vožnje, osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku

 

PRIJAVITE SE