A kategorija

Motocikli snage motora preko 35kw. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 24 godine.Postoji mogućnost polaganja i pre 24 ukoliko kandidat poseduje A2 kategoriju najmanje 2 godine. Posle položenog teorijkog ispita kandidat radi praktičnu obuku i zatim polaže praktični vozački ispit.

A kategorija

U A kategoriju ubrajamo motocikle snage motora preko 35kw.

Za polaganje je potrebno:

–  lična karta, lekarsko uverenje i navrše spadaju nih 24 godine.

-teorijska obuka i polaganje testova

-praktična obuka(broj časova zavisi da li je bilo prethodnog osposobljavanja) i polaganje ispita vožnje

Ukoliko kandidat poseduje vozačku dozvolu za A2 kategoriju najmanje 2 godine, moguće je da se polaganje za A kategoriju obavi pre 24 godine

Postoji par varijanti za polaganje A kategorije:

-nemate prethodno osposobljavanje za neku od kategorija

-kada postoji prethodno osposobljavanje za manje motocikle ili moped Am, A1 ili A2 kategorije

Zavisno od toga zakonski je propisano koliki fond časova kandidat treba da uradi.

 

PRIJAVITE SE