Sledeća grupa startuje sa časovima 06.09.2019. 👨‍💻👩‍💻 🚗🏍
Termini su prilagođeni vašem vremenu i održavaju se u jutarnjim i večernjim časovima.👍👍👍