Početak sledećeg predavanja je u petak, 26.7.2019, u 16.30 u Celju. Ispit je u ponedeljak, 29.7.2019, ob 16.30 u Rogaškoj Slatini.

Prijave skupljamo do srede, 24.7.2019.