Novi termin za usposobljavanje za dobijanje kvalifikacije vozač (kod 95).

Početak sledećeg predavanja je u petak, 20.9.2019, u 16.30 u Celju.

 

Prijave skupljamo do srede, 18.9.2019.