Polaganje za A1 A2 i A kategoriju. Fond i količina časova je usklađena uz to da li već posedujete neku od kategorija ili nemate prethodnog osposobljavanja.